Costul medierii

Medierea ne ofera un cost favorabil in raport cu instanta sau arbitrajul, si permite un control eficient al costurilor si o gestiune a solutiei finale.

Onorariul de mediere

Referitor la onorariul de mediere, legea 192/2006 privind medierea prevede ca:  “mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.”

De regula, onorariul de mediere se stabileste tinand cont de:

  • complexitatea cazului supus medierii
  • durata medierii.
  • numărul particpanţilor la mediere
  • dupa caz, se poate stabili un onorariu de succes.

Cuantumul onorariului este stabilit in sedinta de pregatire a medierii.

Astfel, in functie de natura litigiului pot fi stabilite onorarii orare ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes:

 – onorariul orar – este reprezentat de o suma fixa, pentru o sedinta de mediere.

 – onorariul de succes – poate fi reprezentat, spre exemplu, de un procent din valoarea bunurilor obiectul medierii, in ipoteza in care partile ajung la un acord amiabil asupra tuturor aspectelor aflate in divergenta.

Onorariile pot fi stabilite si in suma fixa, pentru derularea intregii proceduri de mediere. In ipoteza in care apar costuri suplimentare, in urma negocierii, se poate incheia un act aditional la contract.

 

Cheltuielile ocazionate de mediere, fie în procedura prealabilă, fie pe parcursul medierii şi sunt facute in interesul partilor si cu acordul acestora, cum ar fi:

  • deplasari in interesul medierii
  • consultanta externa de specialitate
  • traduceri autorizate
  • expertize, evaluări.
  • închirierea de spatii in alte locatii,

Aceste cheltuieli se vor detalia in acte aditionale la contractul de mediere si se vor achita separat de onorariu.

Cine plateste onorariul mediatorului?

Legea prevede ca, daca nu s-a convenit altfel, onorariul se suporta de ambele parti in mod egal.

Sunt si cazuri in care partile convin de la inceput o plata diferentiata a onorariului si cheltuielilor de mediere.

Pentru demararea procedurii de invitatile la mediere, onorariul de procedura de invitatie este platit de persoana care declanseaza medierea. Acesta nu se aplica in cazul in care ambala parti se prezinta voluntar la mediere.

Recuperarea taxelor de timbru judiciar

Legea192/2006 privind medierea cuprinde prevederi favorabile persoanelor care isi solutioneaza litigiile prin mediere.

Astfel, in cazul in care procesul a fost deja dedus justitiei, persoanele implicate in proces au oricand prosibilitatea de a isi rezolva disputa prin mediere: fie in primele faze ale procesului, inainte ca acesta sa ajunga in faza sedintelor de judecata, fie in orice faza ulterioara, inclusiv in apel sau recurs.

In cazul solutionarii prin mediere, partile prezinta acordul final de mediere instantei, iar aceasta pronunta o hotarare, in conditiile legii.

In hotarare, la cererea partii/partilor interesate, instanta dispune si restituirea taxei judiciare de timbru platita la inceputul procesului.

Recuperarea taxei de timbru se poate face doar in cazul in care litigiul a fost solutionat prin mediere, iar partile transmit acordul de mediere instantei.

De asemenea, in ipoteza in care medierea nu reuseste, repunerea pe rol a cauzei va fi scutita de o noua taxa de timbru.