MEDIEREA CONFLICTULUI

Ce este MEDIEREA?

Este un mod de rezolvare pe cale amiabilă a unei dispute, cu ajutorul unei personae specializate, mediatorul, care în condiții de imparțialitate, neutralitate și confidenţialitate asistă parţile in negocierea unui acord.

 

Principiile medierii sunt urmatoarele:

     CARACTERUL VOLUNTAR

Partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere si pot lua o decizie voluntar. Partile nu pot fi obligate sa participe la mediere.

     INFORMAREA PREALABILA A PARTILOR

Partile au dreptul de a fi informate cu privire la procesul de mediere, pentru a putea lua deciziile in cunostinta de cauza. Partile trebuie sa cunoasca toate detaliile despre procedura din cadrul sedintei de mediere si modul de desfasurare a acesteia, inainte de semnarea contractului de mediere si de inceperea efectiva a medierii. Această informare este GRATUITĂ.

     EGALITATE

Partile participante la mediere au drepturi egale si trebuie sa fie tratate egal, niciuna dintre parti nefiind favorizata sau defavorizata de catre mediator in timpul procesului de mediere.

     AUTO-DETERMINAREA PARTILOR

Partile au dreptul si capacitatea de a-si defini singure problemele, nevoile, interesele si solutiile. Doar părtile decid asupra solutiei. Partile au dreptul de a-si alege si accepta mediatorul. Mediatorul trebuie sa incurajeze partile in a lua o decizie libera si in cunostinta de cauza, care sa rezolve litigiul dintre ele. Mediatorul va informa partile, ca decizia finala le apartine lor si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

     CONFIDENTIALITATE

Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii de mediere, precum si cu privire  la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.

     NEUTRALITATE

Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial. Neutralitatea presupune ca mediatorul ramane in afara conflictului dintre parti, ca nu se implica in conflict decat in limitele impuse de procedura.

     IMPARTIALITATE

Mediatorul garanteaza partilor faptul ca acesta are o pozitie de mijloc fata de parti si nu doreste ca o parte sau alta sa castige sau sa fie favorizata in timpul  procesului de mediere.