MOTIVE pentru MEDIERE

 

Medierea este cea mai elegantă modalitate de soluționare a oricărui tip de conflict datorită:

  • Rapidității soluționării conflictului în raport cu timpul afectat unui proces în instanță și cu un verdict nefavorabil. Medierea consumă puțin timp și îl folosește cu maximă eficiență în beneficiul părților.
  • Confidențialității procedurii. Evită expunerea propriilor probleme atenției celorlalți.
  • Flexibilității procedurii. Programarea ședințelor de mediere este realizată de comun acord, chiar și după programul normal de lucru sau în zilele nelucrătoare.
  • Costurilor reduse. Medierea prespune costuri mici. Taxele de timbru, expertizele și costurile generate de neutilizarea obiectului supus conflictului, sunt evitate.
  • Restituirii taxei de timbru. Părțile prezintă instanței acordul de mediere și cererea pentru restituirea taxei de timbru.
  • Evitării stresului generat de o acțiune în instanță (așteptare, formalism, imposibiltatea de a controla rezultatul).
  • Controlului asupra soluției. Părțile participă în mod direct și împreună decid stingerea conflictului prin alegerea acelor soluții care le satisfac cel mai bine interesele și nevoile.
  • Importanței acordului de mediere, care exprimă voința părților. Instanța va da o hotărâre, care conține termenii acordului, hotărârea fiind una neapelabilă, definitivă și executorie de drept.
  • Păstrării relațiilor dintre părți. Părțile comunică și împreună ajung la soluții reciproc convenabile. În instanță există învingători și învinși, în schimb, apelând la mediere ambele părți câștigă.