PROCEDURA MEDIERII

Etapele medierii sunt

  • Etapa de informare privind medierea, scopul, efectele și avantajele oferite de această procedură. Informarea este gratuită. Se emite un Certificat de informare, fiecărui participant la şedinţa de informare sau se intocmeşte un proces verbal în cazul in care informarea este incompletă, ( prezentă doar cu una din parţi)

 

  • Invitația la mediere. Se aplică în situația în care doar o parte apelează la mediere. Mediatorul depune toate diligențele pentru a facilita o întâlnire între părți, în vederea informarii asupra medierii, în vederea luării unei decizii de a urma medierea.

 

  • Procedura propriu-zisă a medierii. Are loc numai dupa semnarea de catre părţi a contractului de mediere, şi parcurgerea etapei de informare.

Desfăşurarea Şedinţelor de Mediere

În cadrul şedinţelor de mediere pe lângă persoanele aflate în conflict pot participa, persoane alese de părţi de comun acord (rude, prieteni, avocaţi, experţi, etc.)

Pregătirea şedinţei de mediere:

– culegerea informaţiilor;
– verificarea autorităţii părţilor;
– informarea părţilor asupra drepturilor lor şi rolul mediatorului în mediere;
– încheierea contractului de mediere.

Întâlnirea în prima sesiune comună:

–  primirea şi părţilor şi messajul introductiv;
–  explicarea procesului de mediere şi a scopului acestuia;
–  ascultarea fiecărei părţi;
–  clarificarea poziţiilor iniţiale ale părţilor.

Întâlnirea în sesiuni separate cu fiecare parte:

–  obţinerea suplimentară a unor informaţii;
–  clarificarea poziţiilor, intereselor, şi nevoilor părţilor;
–  generarea unor opţiuni;
–  rezumarea, reformularea, transmiterea ofertei, acordarea unei sarcini.

Sesiuni comune ulterioare:

–  depăşirea impasurilor;
–  lămurirea conflictului şi negocierea acordului final.

Sesiunea comună finală:

Situaţii posibile:

–  coincide cu închiderea medierii;
–  părţile încheie o înţelegere în urma soluţionării conflictului;
–  părţile încheie o înţelegere parţială;
–  una dintre părţi denunţă contractul de mediere;
–  mediatorul constată că medierea a eşuat.

 

  • Încheierea medierii prin redactarea  acordului de mediere sau a procesului verbal de inchiderea a medierii, în situaţia în care nu se ajunge la un acord prin medierea efectuată.

 

  • Părţile pot fi îndrumate pentru obţinerea încuvinţării unei instante care va emite o hotărâre de expedient asupra acordului convenit de părţi  sau verificarea acordului si autentificarea de catre un notar public.